Quán bar Ok tại Albania, Northern Albania, Durrës

Albania, Northern Albania, Durrës, GPS: 41.3135,19.4495

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: quán bar Ok tại địa chỉ: Albania, Northern Albania, Durrës / 138647 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến quán bar Ok hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thực phẩm ví dụ như các thư mục địa điểm này: cà phê, thức ăn nhanh, nhà hàng or quán rượu\

Địa điểm lân cận

Albania, Northern Albania, Durrës

Website: https://www.facebook.com/

Albania, Northern Albania, Durrës

Ẩm thực: Cà phê

Albania, Northern Albania, Durrës

Albania, Northern Albania, Durrës

Giờ mở cửa: 24/7

Albania, Durrës

Giờ mở cửa: 24/7

Albania, Northern Albania, Durrës