Quán bar Pankoff Brewery tại Việt Nam, Khánh Hòa, Nha Trang

Việt Nam, Khánh Hòa, Nha Trang, GPS: 12.2368,109.1954

Ẩm thực: Bánh hamburger; Bánh hamburger; Bánh hamburger; Ẩm thực đức; Ẩm thực đức; Ẩm thực quốc tế; Ẩm thực quốc tế; Ẩm thực đức; Ẩm thực nga; Ẩm thực địa trung hải; Ẩm thực quốc tế; Ẩm thực địa trung hải; Ẩm thực nga; Ẩm thực địa trung hải; Ẩm thực nga

Wi-Fi: wlan

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: quán bar Pankoff Brewery tại địa chỉ: Việt Nam, Khánh Hòa, Nha Trang / 138646 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến quán bar Pankoff Brewery hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thực phẩm ví dụ như các thư mục địa điểm này: cà phê, thức ăn nhanh, nhà hàng or quán rượu\

Địa điểm lân cận

Việt Nam, Khánh Hòa, Nha Trang, Hung Vuong, 39

Điện thoại: +84583526282

Việt Nam, Khánh Hòa, Nha Trang

Việt Nam, Khánh Hòa, Nha Trang

Việt Nam, Khánh Hòa, Nha Trang, Hung Vuong, 176/14

Điện thoại: +841213691410

Giờ mở cửa: Mo-Su 16:00-03:00

Việt Nam, Khánh Hòa, Nha Trang

Việt Nam, Khánh Hòa, Nha Trang