Quán bar Cold beer club tại Việt Nam, Khánh Hòa, Nha Trang

Việt Nam, Khánh Hòa, Nha Trang, GPS: 12.237,109.1878

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: quán bar Cold beer club tại địa chỉ: Việt Nam, Khánh Hòa, Nha Trang / 138646 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến quán bar Cold beer club hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thực phẩm ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà hàng, cà phê, thức ăn nhanh or quán rượu\

Địa điểm lân cận

Việt Nam, Khánh Hòa, Nha Trang, Nguyen Thi Minh Khai, 86b

Ẩm thực: Ẩm thực mỹ; Hải sản; Ẩm thực quốc tế; Bữa ăn sáng; Ẩm thực chay; Cà phê; Gà; Ẩm thực nga; Mỳ ống

Giờ mở cửa: 24/7

Việt Nam, Khánh Hòa, Nha Trang

Việt Nam, Khánh Hòa, Nha Trang

Việt Nam, Khánh Hòa, Nha Trang

Việt Nam, Khánh Hòa, Nha Trang

Việt Nam, Khánh Hòa, Nha Trang