Quán bar Shakers tại Caracasbaaiweg, 220D

Caracasbaaiweg, 220D, GPS: 12.1044,-68.89

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: quán bar Shakers tại địa chỉ: Caracasbaaiweg, 220D / 138646 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến quán bar Shakers hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thực phẩm ví dụ như các thư mục địa điểm này: cà phê, thức ăn nhanh, nhà hàng or quán rượu\

Địa điểm lân cận

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Điện thoại: +599 9 560 9988

Website: http://www.vegascuracao.com/