Quán bar Skampini tại Albania, Central Albania, Elbasan

Albania, Central Albania, Elbasan, GPS: 41.1129,20.08

Website: https://m.facebook.com/

Giờ mở cửa: Mo-Su 07:00:00:00

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: quán bar Skampini tại địa chỉ: Albania, Central Albania, Elbasan / 138647 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến quán bar Skampini hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thực phẩm ví dụ như các thư mục địa điểm này: cà phê, thức ăn nhanh, nhà hàng or quán rượu\

Địa điểm lân cận

Albania, Central Albania, Elbasan

Điện thoại: 003550696854777

Giờ mở cửa: Mo-Su 08:00:22:00

Albania, Central Albania, Elbasan

Điện thoại: 003550699456650

Giờ mở cửa: Mo-Su 08:00:21:30

Albania, Central Albania, Elbasan

Điện thoại: 003550699830730

Giờ mở cửa: Mo-Su 08:01:23:00

Albania, Central Albania, Elbasan

Điện thoại: 00355069983944

Giờ mở cửa: Mo-Su 08:30:23:30

Albania, Central Albania, Elbasan

Điện thoại: 003550699456650

Giờ mở cửa: Mo-Su 07:00:22:00

Albania, Central Albania, Elbasan

Điện thoại: 003550694210101

Giờ mở cửa: Mo-Su 07:00:23:00