Quán bar Stellung 1 tại Afghanistan, Balkh, Mazar-i-Sharif

Afghanistan, Balkh, Mazar-i-Sharif, GPS: 36.7071,67.2345

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: quán bar Stellung 1 tại địa chỉ: Afghanistan, Balkh, Mazar-i-Sharif / 135513 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến quán bar Stellung 1 hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thực phẩm ví dụ như các thư mục địa điểm này: cà phê, thức ăn nhanh, quán rượu or nhà hàng\

Objects nearby

Afghanistan, Balkh, Mazar-i-Sharif

Afghanistan, Balkh, Mazar-i-Sharif