Quán bar The Frontier Bar tại Oman

Oman, GPS: 19.5696,57.7021

Ẩm thực: Ẩm thực ý, bánh pizza; Bánh sandwich; Ẩm thực ý, bánh pizza; Bánh sandwich

Wi-Fi: wlan

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: quán bar The Frontier Bar tại địa chỉ: Oman / 138646 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến quán bar The Frontier Bar hoặc các nơi gần bạn nhất: [object-nearby] Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thực phẩm ví dụ như các thư mục địa điểm này: cà phê, thức ăn nhanh, quán rượu or nhà hàng\