Quán bar The Rooftop Lounge @havanhotel tại Việt Nam, Khánh Hòa, Nha Trang, Tran Quang Khai, 73/6

Việt Nam, Khánh Hòa, Nha Trang, Tran Quang Khai, 73/6, GPS: 12.2327,109.1954

Điện thoại: +84 122 746 6650

Website: http://www.havanhotel.com/

Giờ mở cửa: 24/7

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: quán bar The Rooftop Lounge @havanhotel tại địa chỉ: Việt Nam, Khánh Hòa, Nha Trang, Tran Quang Khai, 73/6 / 138646 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến quán bar The Rooftop Lounge @havanhotel hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thực phẩm ví dụ như các thư mục địa điểm này: cà phê, thức ăn nhanh, nhà hàng or quán rượu\

Địa điểm lân cận

Việt Nam, Khánh Hòa, Nha Trang

Việt Nam, Khánh Hòa, Nha Trang, Tran Quang Khai, 73/6

Điện thoại: +84 165 624 4773

Website: http://www.havanhotel.com

Ẩm thực: Ẩm thực mỹ

Giờ mở cửa: Mo-Su 17:00-03:00

Việt Nam, Khánh Hòa, Nha Trang

Việt Nam, Khánh Hòa, Nha Trang

Việt Nam, Khánh Hòa, Nha Trang

Việt Nam, Khánh Hòa, Nha Trang

Hỗ trợ xe lăn: Limited