Quán bar VinnyPub tại Việt Nam, Khánh Hòa, Nha Trang

Việt Nam, Khánh Hòa, Nha Trang, GPS: 12.2317,109.1957

Wi-Fi: wlan

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: quán bar VinnyPub tại địa chỉ: Việt Nam, Khánh Hòa, Nha Trang / 138646 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến quán bar VinnyPub hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thực phẩm ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà hàng, cà phê, thức ăn nhanh or quán rượu\

Địa điểm lân cận

Việt Nam, Khánh Hòa, Nha Trang

Việt Nam, Khánh Hòa, Nha Trang, Tran Quang Khai, 73/6

Điện thoại: +84 165 624 4773

Website: http://www.havanhotel.com

Ẩm thực: Ẩm thực mỹ

Giờ mở cửa: Mo-Su 17:00-03:00

Việt Nam, Khánh Hòa, Nha Trang

Việt Nam, Khánh Hòa, Nha Trang, Tran Quang Khai, 73/6

Điện thoại: +84 122 746 6650

Website: http://www.havanhotel.com/

Giờ mở cửa: 24/7

Việt Nam, Khánh Hòa, Nha Trang

Việt Nam, Khánh Hòa, Nha Trang

Hỗ trợ xe lăn: Limited