Quán cà phê Baste Live tại Albania, Northern Albania, Shkodër, Rruga Kardinal Mikel Koliqi, 91

Albania, Northern Albania, Shkodër, Rruga Kardinal Mikel Koliqi, 91, GPS: 42.0696,19.5174

Wi-Fi: wlan

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: cà phê Baste Live tại địa chỉ: Albania, Northern Albania, Shkodër, Rruga Kardinal Mikel Koliqi, 91 / 329027 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến cà phê Baste Live hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thực phẩm ví dụ như các thư mục địa điểm này: quán bar, thức ăn nhanh, nhà hàng or quán rượu\

Địa điểm lân cận

Albania, Northern Albania, Shkodër, Rruga Kardinal Mikel Koliqi, 76

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Albania, Northern Albania, Shkodër

Albania, Northern Albania, Shkodër, Rruga Kol Idromeno, 3

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Albania, Northern Albania, Shkodër, Rruga Kardinal Mikel Koliqi, 78

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Albania, Northern Albania, Shkodër, Rruga Kol Idromeno, 1

Albania, Northern Albania, Shkodër, Rruga Kardinal Mikel Koliqi, 76

Hỗ trợ xe lăn: Limited