Quán cà phê book bar "Koltrina" tại Albania, Northern Albania, Shkodër

Albania, Northern Albania, Shkodër, GPS: 42.0662,19.5167

Wi-Fi: wlan

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: cà phê book bar "Koltrina" tại địa chỉ: Albania, Northern Albania, Shkodër / 318064 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến cà phê book bar "Koltrina" hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thực phẩm ví dụ như các thư mục địa điểm này: quán bar, thức ăn nhanh, quán rượu or nhà hàng\

Objects nearby

Albania, Northern Albania, Shkodër, Rruga Gjuhadol, 22

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Albania, Dobraç, village

Albania, Shkodër

Albania, Northern Albania, Shkodër, Bulevardi Skenderbeu, 21

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Albania, Northern Albania, Shkodër, Rruga Gjuhadol, 27

Albania, Northern Albania, Shkodër, Rruga Gjuhadol, 23

Hỗ trợ xe lăn: Limited