Quán cà phê trong thị trấn Hjørring, Đan Mạch

27 đối tượng
bộ lọc

Đan Mạch, Bắc Jutland, Hjørring

Điện thoại: +45 98180040

Website: http://butikscentretmetropol.dk/

Ẩm thực: Bánh sandwich

Giờ mở cửa: 10:00-21:00; Su off; Su[1] 10:00-17:00

Đan Mạch, Bắc Jutland, Hjørring

Đan Mạch, Bắc Jutland, Hjørring

Website: http://www.hj-gym.dk/

Giờ mở cửa: 07:30-14:30; Fr 07:30-13:30; Sa-Su off

Đan Mạch, Bắc Jutland, Hjørring

Website: http://www.danacup.com/

Đan Mạch, Bắc Jutland, Hjørring

Đan Mạch, Bắc Jutland, Hjørring

Điện thoại: +45 98999922

Website: http://www.cafebispetorv.dk/

Ẩm thực: Bánh hamburger

Giờ mở cửa: 09:00-20:00; Sa 09:00-15:00; Su off

Đan Mạch, Bắc Jutland, Hjørring

Điện thoại: 23909840

Website: http://www.happie.dk

Ẩm thực: Ẩm thực khu vực

Đan Mạch, Bắc Jutland, Hjørring

Đan Mạch, Bắc Jutland, Hjørring

Đan Mạch, Bắc Jutland, Hjørring

Điện thoại: +45 23316268

Giờ mở cửa: 10:00-22:00; Su off

Đan Mạch, Bắc Jutland, Hjørring

Website: http://aeldrecentre.hjoerring.dk/

Đan Mạch, Bắc Jutland, Hjørring

Điện thoại: +45 98900844

Giờ mở cửa: 10:00-18:00; Sa 10:00-16:00; Su off

Đan Mạch, Bắc Jutland, Hjørring

Điện thoại: +45 98922228

Website: http://www.v-bistro.dk/

Ẩm thực: Bánh hamburger

Giờ mở cửa: 11:30-22:00; Sa 10:00-22:00; Su 10:00-20:00

Đan Mạch, Bắc Jutland, Hjørring

Điện thoại: +45 98467644

Website: http://saebygolfklub.dk/

Đan Mạch, Bắc Jutland, Hjørring

Đan Mạch, Bắc Jutland, Hjørring

Điện thoại: +45 22677255

Website: http://cafe-chic.dk/

Ẩm thực: Bánh hamburger

Giờ mở cửa: 11:00+; Su 16:00+

Đan Mạch, Bắc Jutland, Hjørring

Website: http://www.unokaffebar.dk/

Ẩm thực: Cà phê

Giờ mở cửa: 10:00-17:30; Sa 10:00-15:00; Su off

Đan Mạch, Bắc Jutland, Hjørring

Website: https://hjoerringhallerne.hjoerring.dk/

Không biết nên gặp bạn bè ở đâu tại Hjørring (Bắc Jutland), Đan Mạch? Cần tìm một quán cà phê để tổ chức? Muốn đến các cửa hàng có menu độc đáo trên đường du lịch? Chúng tôi có danh sách của tất cả các cửa hàng, từ những nhà hàng gia đình nhỏ đến các điểm ăn uống quy mô lớn ở mọi nơi trên thế giới.\