Quán cà phê trong thị trấn Hørsholm, Đan Mạch

15 đối tượng
bộ lọc

Đan Mạch, Vùng thủ đô Đan Mạch, Hørsholm

Điện thoại: +45 72140910

Website: http://kabanah.dk/

Giờ mở cửa: 09:30-19:00; Sa 10:00-17:00; Su off

Đan Mạch, Vùng thủ đô Đan Mạch, Hørsholm

Ẩm thực: Cà phê

Đan Mạch, Vùng thủ đô Đan Mạch, Hørsholm

Đan Mạch, Vùng thủ đô Đan Mạch, Hørsholm

Ẩm thực: Cà phê

Đan Mạch, Vùng thủ đô Đan Mạch, Hørsholm

Đan Mạch, Vùng thủ đô Đan Mạch, Hørsholm

Đan Mạch, Vùng thủ đô Đan Mạch, Hørsholm

Đan Mạch, Vùng thủ đô Đan Mạch, Hørsholm

Ẩm thực: Cà phê

Đan Mạch, Vùng thủ đô Đan Mạch, Hørsholm

Điện thoại: +45 92909292

Ẩm thực: Bánh sandwich; Bánh sandwich

Đan Mạch, Vùng thủ đô Đan Mạch, Hørsholm

Điện thoại: +45 45868090

Website: http://multo.dk/

Giờ mở cửa: Mo-Fr 17:00-20:00; Sa 17:00-20:00; Su 17:00-20:00

Đan Mạch, Vùng thủ đô Đan Mạch, Hørsholm

Điện thoại: +45 45761862

Website: http://cafesneppen.dk/

Giờ mở cửa: 11:00-16:00; Mo off

Đan Mạch, Vùng thủ đô Đan Mạch, Hørsholm, Usserod Kongevej, 187

Đan Mạch, Vùng thủ đô Đan Mạch, Hørsholm, Horsholm Midtpunkt, 90

Điện thoại: +45 45867500

Website: http://cafevictoria.dk/

Ẩm thực: Ẩm thực khu vực; Ẩm thực khu vực; Ẩm thực khu vực

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Đan Mạch, Vùng thủ đô Đan Mạch, Hørsholm, Usserod Kongevej, 187

Ẩm thực: Bánh sandwich; Cà phê

Đan Mạch, Vùng thủ đô Đan Mạch, Hørsholm, Usserod Kongevej, 187

Không biết nên gặp bạn bè ở đâu tại Hørsholm (Vùng thủ đô Đan Mạch), Đan Mạch? Cần tìm một quán cà phê để tổ chức? Muốn đến các cửa hàng có menu độc đáo trên đường du lịch? Chúng tôi có danh sách của tất cả các cửa hàng, từ những nhà hàng gia đình nhỏ đến các điểm ăn uống quy mô lớn ở mọi nơi trên thế giới.\