Quán cà phê trong thị trấn Rønne, Đan Mạch

24 đối tượng
bộ lọc

Đan Mạch, Vùng thủ đô Đan Mạch, Rønne

Điện thoại: +45 56912666

Website: http://www.cafebaltic.dk/

Giờ mở cửa: 09:30-18:00; Sa 09:30-15:00; Su,PH off

Đan Mạch, Vùng thủ đô Đan Mạch, Rønne

Đan Mạch, Vùng thủ đô Đan Mạch, Rønne

Đan Mạch, Vùng thủ đô Đan Mạch, Rønne

Điện thoại: +45 56488987

Website: http://www.nexogolfklub.dk/

Đan Mạch, Vùng thủ đô Đan Mạch, Rønne

Điện thoại: +45 60124021

Ẩm thực: Bánh hamburger

Đan Mạch, Vùng thủ đô Đan Mạch, Rønne

Điện thoại: +45 56910047

Website: http://www.cafegustav.dk/

Giờ mở cửa: 09:30-22:00

Đan Mạch, Vùng thủ đô Đan Mạch, Rønne

Đan Mạch, Vùng thủ đô Đan Mạch, Rønne

Điện thoại: +45 26 71 80 45

Website: http://www.cafe-slusegaard.dk

Đan Mạch, Vùng thủ đô Đan Mạch, Rønne

Đan Mạch, Vùng thủ đô Đan Mạch, Rønne

Điện thoại: +45 56970060

Website: http://www.ekkodalshuset.dk/

Giờ mở cửa: 11:30-16:30

Đan Mạch, Vùng thủ đô Đan Mạch, Rønne

Điện thoại: +45 56911067

Website: http://www.jensensbageribornholm.dk/

Ẩm thực: Cà phê

Giờ mở cửa: 06:30-17:30;Sa 06:30-14:00;Su off

Đan Mạch, Vùng thủ đô Đan Mạch, Rønne

Website: http://www.bornholmsgolfklub.dk/

Đan Mạch, Vùng thủ đô Đan Mạch, Rønne

Đan Mạch, Vùng thủ đô Đan Mạch, Rønne

Đan Mạch, Vùng thủ đô Đan Mạch, Rønne

Website: http://www.bornholmsbrandpark.dk/

Đan Mạch, Vùng thủ đô Đan Mạch, Rønne, Bridgenorth Drive, 26

Đan Mạch, Vùng thủ đô Đan Mạch, Rønne

Điện thoại: +45 61408379

Ẩm thực: Cà phê

Đan Mạch, Vùng thủ đô Đan Mạch, Rønne

Không biết nên gặp bạn bè ở đâu tại Rønne (Vùng thủ đô Đan Mạch), Đan Mạch? Cần tìm một quán cà phê để tổ chức? Muốn đến các cửa hàng có menu độc đáo trên đường du lịch? Chúng tôi có danh sách của tất cả các cửa hàng, từ những nhà hàng gia đình nhỏ đến các điểm ăn uống quy mô lớn ở mọi nơi trên thế giới.\