Quán cà phê trong thành phố Jalal-Abad, Kyrgyzstan

18 đối tượng
bộ lọc

Kyrgyzstan, Jalal-Abad Region, Jalal-Abad

Ẩm thực: Ẩm thực châu á; Ẩm thực địa phương; Cà phê

Giờ mở cửa: Mo-Su 10:00-22:00

Kyrgyzstan, Jalal-Abad Region, Jalal-Abad

Kyrgyzstan, Jalal-Abad Region, Jalal-Abad

Ẩm thực: Ẩm thực châu á; Ẩm thực địa phương; Cà phê; Cà phê

Giờ mở cửa: Mo-Su 10:00-22:00

Kyrgyzstan, Jalal-Abad Region, Jalal-Abad

Kyrgyzstan, Jalal-Abad Region, Jalal-Abad

Kyrgyzstan, Jalal-Abad Region, Jalal-Abad

Kyrgyzstan, Jalal-Abad Region, Jalal-Abad

Ẩm thực: Cà phê

Giờ mở cửa: Mo-Su 08:00-23:00

Kyrgyzstan, Jalal-Abad Region, Jalal-Abad

Kyrgyzstan, Jalal-Abad Region, Jalal-Abad

Kyrgyzstan, Jalal-Abad Region, Jalal-Abad

Điện thoại: +996553092552

Giờ mở cửa: Mo-Su 08:00-22:00

Kyrgyzstan, Jalal-Abad Region, Jalal-Abad

Kyrgyzstan, Jalal-Abad Region, Jalal-Abad

Kyrgyzstan, Jalal-Abad Region, Jalal-Abad

Kyrgyzstan, Jalal-Abad Region, Jalal-Abad

Kyrgyzstan, Jalal-Abad Region, Jalal-Abad

Kyrgyzstan, Jalal-Abad Region, Jalal-Abad

Kyrgyzstan, Jalal-Abad Region, Jalal-Abad

Ẩm thực: Ẩm thực ấn độ; Ẩm thực ấn độ

Kyrgyzstan, Jalal-Abad Region, Jalal-Abad

Không biết nên gặp bạn bè ở đâu tại Jalal-Abad (Jalal-Abad Region), Kyrgyzstan? Cần tìm một quán cà phê để tổ chức? Muốn đến các cửa hàng có menu độc đáo trên đường du lịch? Chúng tôi có danh sách của tất cả các cửa hàng, từ những nhà hàng gia đình nhỏ đến các điểm ăn uống quy mô lớn ở mọi nơi trên thế giới.\