Quán cà phê trong thành phố Chūō, Nhật Bản

18 đối tượng
bộ lọc

Nhật Bản, Tokyo, Chūō

Điện thoại: 03-5550-8017

Website: http://www.tullys.co.jp/

Ẩm thực: Cà phê

Giờ mở cửa: Mo-Fr 07:00-20:00; Sa 07:30-20:00; Su,PH 08:30-20:00

Nhật Bản, Tokyo, Chūō

Nhật Bản, Tokyo, Chūō

Điện thoại: 03-5148-2991

Website: http://www.tullys.co.jp/

Ẩm thực: Cà phê

Giờ mở cửa: Mo-Fr 07:30-21:00; Sa,Su,PH 08:00-19:00

Nhật Bản, Tokyo, Chūō

Điện thoại: 03-3544-1352

Website: https://www.doutor.co.jp/

Ẩm thực: Cà phê

Giờ mở cửa: Mo-Fr 06:45-22:00; Sa 07:30-20:00; Su,PH 08:00-19:00

Nhật Bản, Tokyo, Chūō

Điện thoại: 03-3533-0750

Nhật Bản, Tokyo, Chūō

Nhật Bản, Tokyo, Chūō

Điện thoại: 03-3531-5786

Website: https://www.doutor.co.jp/

Ẩm thực: Cà phê

Giờ mở cửa: Mo-Fr 07:30-21:00; Sa 08:00-20:00; Su,PH 09:00-19:00

Nhật Bản, Tokyo, Chūō

Điện thoại: 03-3546-1136

Website: https://www.doutor.co.jp/

Ẩm thực: Cà phê

Giờ mở cửa: Mo-Fr 06:30-21:00; Sa 07:30-19:00; Su,PH 08:00-18:00

Nhật Bản, Tokyo, Chūō

Website: http://www.starbucks.co.jp/

Ẩm thực: Cà phê

Giờ mở cửa: Mo-Fr 06:30-22:00; Sa 07:00-20:00; Su,PH 08:00-20:00

Nhật Bản, Tokyo, Chūō

Điện thoại: 03-3206-6911

Website: https://www.doutor.co.jp/

Ẩm thực: Cà phê

Giờ mở cửa: Mo-Fr 07:00-21:00; Sa 08:00-17:00

Nhật Bản, Tokyo, Chūō

Ẩm thực: Cà phê

Giờ mở cửa: Mo-Fr 07:30-21:00,Sa-Su 07:30-20:00

Nhật Bản, Tokyo, Chūō

Nhật Bản, Tokyo, Chūō

Nhật Bản, Tokyo, Chūō

Điện thoại: 03-3546-1101

Website: http://chatnoir-company.com/

Ẩm thực: Cà phê

Giờ mở cửa: Mo-Fr 06:45-22:00; Sa,Su,PH 07:00-22:00

Nhật Bản, Tokyo, Chūō

Điện thoại: +81-3-55502323

Website: http://www.doutor.co.jp/

Ẩm thực: Cà phê

Giờ mở cửa: Mo-Fr 07:00-22:00; Sa,Su,PH 08:00-20:00

Nhật Bản, Tokyo, Chūō

Website: http://www.starbucks.co.jp/

Ẩm thực: Cà phê

Giờ mở cửa: Mo-Fr 07:00-21:00; Sa,Su,PH 09:00-18:00

Nhật Bản, Tokyo, Chūō

Không biết nên gặp bạn bè ở đâu tại Chūō (Tokyo), Nhật Bản? Cần tìm một quán cà phê để tổ chức? Muốn đến các cửa hàng có menu độc đáo trên đường du lịch? Chúng tôi có danh sách của tất cả các cửa hàng, từ những nhà hàng gia đình nhỏ đến các điểm ăn uống quy mô lớn ở mọi nơi trên thế giới.\