Quán cà phê trong thành phố Carlisle, Vương quốc Anh

33 đối tượng
bộ lọc

Vương quốc Anh, Anh, Carlisle, Lowther Arcade, 5-10

Vương quốc Anh, Anh, Carlisle, Bank Street, 45

Điện thoại: +44 1228 535745

Vương quốc Anh, Anh, Carlisle, Castle Street, 31

Điện thoại: +44 7921 673631

Website: http://www.thirstyone.co.uk

Vương quốc Anh, Anh, Carlisle, Fisher Street, 35-37

Website: http://01228%20591323

Ẩm thực: Bánh sandwich

Vương quốc Anh, Anh, Carlisle, Bank Street, 10-14

Điện thoại: +44 1228 591110

Vương quốc Anh, Anh, Carlisle

Vương quốc Anh, Anh, Carlisle, Denton Street, 62-66

Điện thoại: +44 1228 549796

Website: http://cornerstonecarlisle.org/

Vương quốc Anh, Anh, Carlisle, Abbey Street, 18

Điện thoại: +44 1228 491836

Website: http://www.foxescafelounge.co.uk

Vương quốc Anh, Anh, Carlisle, Castle Street, 27

Điện thoại: +44 1228 590727

Vương quốc Anh, Anh, Carlisle, Carlyle's Court, 1

Điện thoại: +44 1228 540077

Vương quốc Anh, Anh, Carlisle

Điện thoại: 01228 528588

Vương quốc Anh, Anh, Carlisle

Vương quốc Anh, Anh, Carlisle, Castle Street, 36

Điện thoại: +44 1228 592353

Ẩm thực: Cà phê

Vương quốc Anh, Anh, Carlisle, Bank Street, 11

Website: http://www.johnwatt-online.co.uk/

Ẩm thực: Cà phê

Vương quốc Anh, Anh, Carlisle, Scotch Street, 72

Điện thoại: +44 1228 597745

Website: http://www.costa.co.uk

Vương quốc Anh, Anh, Carlisle, Grapes Lane, 5

Điện thoại: +44 1228 520243

Vương quốc Anh, Anh, Carlisle

Vương quốc Anh, Anh, Carlisle, Scotch Street, 64

Điện thoại: +44 1228 535549

Website: http://www.starbucks.co.uk

Ẩm thực: Cà phê

Không biết nên gặp bạn bè ở đâu tại Carlisle (Anh), Vương quốc Anh? Cần tìm một quán cà phê để tổ chức? Muốn đến các cửa hàng có menu độc đáo trên đường du lịch? Chúng tôi có danh sách của tất cả các cửa hàng, từ những nhà hàng gia đình nhỏ đến các điểm ăn uống quy mô lớn ở mọi nơi trên thế giới.\