Quán cà phê Top Bast tại Albania, Northern Albania, Shkodër, Rruga Jeronim De Rada, 25

Albania, Northern Albania, Shkodër, Rruga Jeronim De Rada, 25, GPS: 42.0704,19.516

Wi-Fi: wlan

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: cà phê Top Bast tại địa chỉ: Albania, Northern Albania, Shkodër, Rruga Jeronim De Rada, 25 / 329027 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến cà phê Top Bast hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thực phẩm ví dụ như các thư mục địa điểm này: quán bar, thức ăn nhanh, nhà hàng or quán rượu\

Địa điểm lân cận

Albania, Northern Albania, Shkodër

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Albania, Northern Albania, Shkodër, Rruga Jeronim De Rada, 33

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Albania, Northern Albania, Shkodër, Rruga Jeronim De Rada, 29

Albania, Northern Albania, Shkodër, Rruga Jeronim De Rada, 23

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Albania, Northern Albania, Shkodër, Rruga Jeronim De Rada, 29

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Albania, Northern Albania, Shkodër, Rruga Jeronim De Rada, 33

Hỗ trợ xe lăn: Limited