Nhà hàng thức ăn nhanh Aliou's Egg Sandwich Stand tại Gambia, División Central River, Lamin Koto, village

Gambia, División Central River, Lamin Koto, village, GPS: 13.5465,-14.7621

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: thức ăn nhanh Aliou's Egg Sandwich Stand tại địa chỉ: Gambia, División Central River, Lamin Koto, village / 319494 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến thức ăn nhanh Aliou's Egg Sandwich Stand hoặc các nơi gần bạn nhất: [object-nearby] Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thực phẩm ví dụ như các thư mục địa điểm này: cà phê, quán bar, nhà hàng or quán rượu\