Nhà hàng thức ăn nhanh Ba Hoanh Restaurant Bánh Cuốn tại Việt Nam, Hanoi, Hà Nội, To Hien Thanh, 66

Việt Nam, Hanoi, Hà Nội, To Hien Thanh, 66, GPS: 21.0134,105.8498

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: thức ăn nhanh Ba Hoanh Restaurant Bánh Cuốn tại địa chỉ: Việt Nam, Hanoi, Hà Nội, To Hien Thanh, 66 / 319494 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến thức ăn nhanh Ba Hoanh Restaurant Bánh Cuốn hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thực phẩm ví dụ như các thư mục địa điểm này: cà phê, quán bar, nhà hàng or quán rượu\

Địa điểm lân cận

Việt Nam, Hanoi, Hà Nội, Hoa Ma, 98

Giờ mở cửa: Mo-Su 06:00-08:30

Việt Nam, Hanoi, Hà Nội

Việt Nam, Hanoi, Hà Nội, Ngo Thi Nham, 16

Việt Nam, Hanoi, Hà Nội

Việt Nam, Hanoi, Hà Nội, Le Van Huu, 81

Việt Nam, Hanoi, Hà Nội