Nhà hàng thức ăn nhanh Big Bite tại Albania, Tirana

Albania, Tirana, GPS: 41.3216,19.8257

Điện thoại: +355 4 222 0000

Website: http://bigbitealbania.com/

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: thức ăn nhanh Big Bite tại địa chỉ: Albania, Tirana / 319494 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến thức ăn nhanh Big Bite hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thực phẩm ví dụ như các thư mục địa điểm này: quán bar, cà phê, quán rượu or nhà hàng\

Địa điểm lân cận

Albania

Điện thoại: +0 355 69 540 7583

Website: http://newyorktiranabagels.com/

Albania, Central Albania, Tirana

Albania, Central Albania, Tirana

Điện thoại: +355 42 220 000

Albania, Central Albania, Tirana

Điện thoại: +0 355 69 540 7583

Website: http://newyorktiranabagels.com/

Albania, Central Albania, Tirana

Albania, Central Albania, Tirana