Nhà hàng thức ăn nhanh Bismillah Chatkhary tại Pakistan, Karachi, 24th Commercial Street, DHA Phase 2 Extension

Pakistan, Karachi, 24th Commercial Street, DHA Phase 2 Extension, GPS: 24.8302,67.0662

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: thức ăn nhanh Bismillah Chatkhary tại địa chỉ: Pakistan, Karachi, 24th Commercial Street, DHA Phase 2 Extension / 319494 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến thức ăn nhanh Bismillah Chatkhary hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thực phẩm ví dụ như các thư mục địa điểm này: quán bar, nhà hàng, cà phê or quán rượu\

Địa điểm lân cận

Pakistan, Jamshed Town, South Park Avenue, DHA Phase 2 Extension

Pakistan, Karachi, 24th Commercial Street, DHA Phase 2 Extension

Pakistan, Karachi, 24th Commercial Street, DHA Phase 2 Extension

Pakistan, Karachi, 24th Commercial Street, DHA Phase 2 Extension

Pakistan, Karachi, Jami Commercial 11th Street, Phase 7

Pakistan, Karachi, South Park Avenue, DHA Phase 2 Extension