Nhà hàng thức ăn nhanh C'è pizza Per Te tại Albania, Dobraç, village

Albania, Dobraç, village, GPS: 42.0693,19.5172

Ẩm thực: Bánh pizza

Wi-Fi: yes

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: thức ăn nhanh C'è pizza Per Te tại địa chỉ: Albania, Dobraç, village / 319494 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến thức ăn nhanh C'è pizza Per Te hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thực phẩm ví dụ như các thư mục địa điểm này: cà phê, quán bar, nhà hàng or quán rượu\

Địa điểm lân cận

Albania, Northern Albania, Shkodër, Rruga Jeronim De Rada, 11

Albania, Northern Albania, Shkodër

Hỗ trợ xe lăn: No

Albania, Northern Albania, Shkodër, Rruga Jeronim De Rada, 15

Ẩm thực: Bánh pizza

Albania, Northern Albania, Shkodër, Rruga Kol Idromeno, 5

Ẩm thực: Bánh pizza

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Albania, Northern Albania, Shkodër

Ẩm thực: Bánh pizza; Bánh hamburger

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Albania, Northern Albania, Shkodër, Rruga Kardinal Mikel Koliqi, 89

Hỗ trợ xe lăn: Limited