Nhà hàng thức ăn nhanh Cafetaria Waaijers tại Hà Lan, Overijssel, Oldenzaal

Hà Lan, Overijssel, Oldenzaal, GPS: 52.3179,6.9355

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: thức ăn nhanh Cafetaria Waaijers tại địa chỉ: Hà Lan, Overijssel, Oldenzaal / 319494 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến thức ăn nhanh Cafetaria Waaijers hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thực phẩm ví dụ như các thư mục địa điểm này: cà phê, quán bar, nhà hàng or quán rượu\

Địa điểm lân cận

Hà Lan, Overijssel, Oldenzaal

Hà Lan, Overijssel, Oldenzaal, Hanzepoort, 2

Ẩm thực: Bánh hamburger

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Hà Lan, Overijssel, Oldenzaal, Hanzepoort, 2

Ẩm thực: Bánh hamburger

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Hà Lan, Overijssel, De Lutte, village, Dorpstraat, 13

Hà Lan, Overijssel, Losser

Ẩm thực: Bánh hamburger

Hà Lan, Overijssel, Oldenzaal, Bisschopstraat, 10