Nhà hàng thức ăn nhanh trong thành phố Leeuwarden, Hà Lan

28 đối tượng
bộ lọc

Hà Lan, Friesland, Leeuwarden

Hà Lan, Friesland, Leeuwarden, Ruiterskwartier, 105

Website: http://www.febo.nl/

Ẩm thực: Bánh hamburger

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Hà Lan, Friesland, Leeuwarden, Ruiterskwartier, 149

Điện thoại: +31 88 2321222

Website: http://doubleff.nl

Hà Lan, Friesland, Leeuwarden, Esplanade Lane, 137

Ẩm thực: Kem

Hà Lan, Friesland, Leeuwarden

Website: http://www.subway.nl/

Ẩm thực: Bánh sandwich

Hà Lan, Friesland, Leeuwarden

Hà Lan, Friesland, Leeuwarden

Hà Lan, Friesland, Leeuwarden

Hà Lan, Friesland, Leeuwarden

Điện thoại: +31 (0)58 215 40 36

Website: http://www.decoeter.nl/

Hà Lan, Friesland, Leeuwarden, Stationsweg, 30

Điện thoại: +31 58 3011251

Website: http://www.wokme.nl

Ẩm thực: Ẩm thực châu á

Giờ mở cửa: 11:30-21:30

Hà Lan, Friesland, Leeuwarden

Ẩm thực: Bánh hamburger

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Hà Lan, Friesland, Leeuwarden

Hà Lan, Friesland, Leeuwarden

Ẩm thực: Bánh sandwich

Hà Lan, Friesland, Leeuwarden

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Hà Lan, Friesland, Leeuwarden

Ẩm thực: Bánh sandwich

Hà Lan, Friesland, Leeuwarden

Hà Lan, Friesland, Leeuwarden

Hà Lan, Friesland, Leeuwarden

Bạn muốn đảm bảo mình luôn có một danh sách các nhà hàng thức ăn nhanh tại tại Leeuwarden (Friesland), Hà Lan trên tay? Bạn muốn đặt đồ ăn về nhà ngay bây giờ? Bạn đang ở một thành phố xa lạ và không muốn lãng phí thời gian tìm kiếm một bữa ăn ngon miệng, thỏa mãn? Chúng tôi đã tổng hợp một danh sách đầy đủ những nhà hàng thức ăn nhanh dành riêng cho bạn.\