Nhà hàng thức ăn nhanh trong thành phố Yazd, Iran

26 đối tượng
bộ lọc

Iran, Yazd Province, Yazd

Điện thoại: 03538211009

Iran, Yazd Province, Yazd

Iran, Yazd Province, Yazd

Iran, Yazd Province, Yazd

Điện thoại: 03538213324

Iran, Yazd Province, Yazd

Ẩm thực: Ẩm thực chay

Giờ mở cửa: Mo-Su 09:00-20:00

Iran, Yazd Province, Yazd

Iran, Yazd Province, Yazd

Iran, Yazd Province, Yazd

Iran, Yazd Province, Yazd

Ẩm thực: Ẩm thực chay; Ẩm thực phương đông

Giờ mở cửa: Mo-Su 09:00-13:30, 17:00-23:00

Iran, Yazd Province, Yazd

Iran, Yazd Province, Yazd

Iran, Yazd Province, Yazd

Iran, Yazd Province, Yazd

Iran, Yazd Province, Yazd

Iran, Yazd Province, Yazd

Điện thoại: 03538269620

Website: http://pachini.ir

Iran, Yazd Province, Yazd

Iran, Yazd Province, Yazd

Iran, Yazd Province, Yazd

Điện thoại: 03538213324

Bạn muốn đảm bảo mình luôn có một danh sách các nhà hàng thức ăn nhanh tại tại Yazd (Yazd Province), Iran trên tay? Bạn muốn đặt đồ ăn về nhà ngay bây giờ? Bạn đang ở một thành phố xa lạ và không muốn lãng phí thời gian tìm kiếm một bữa ăn ngon miệng, thỏa mãn? Chúng tôi đã tổng hợp một danh sách đầy đủ những nhà hàng thức ăn nhanh dành riêng cho bạn.\