Nhà hàng thức ăn nhanh Cường Ký tại Việt Nam, Cần Thơ

Việt Nam, Cần Thơ, GPS: 10.0435,105.7648

Ẩm thực: Ẩm thực việt

Wi-Fi: yes

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: thức ăn nhanh Cường Ký tại địa chỉ: Việt Nam, Cần Thơ / 319494 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến thức ăn nhanh Cường Ký hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thực phẩm ví dụ như các thư mục địa điểm này: quán bar, nhà hàng, cà phê or quán rượu\

Địa điểm lân cận

Việt Nam, Cần Thơ, Nguyen Van Cu, 342

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Giờ mở cửa: 08:30-12:30,15:30-20:00

Việt Nam, Cần Thơ, Pham Ngu Lao, Hẻm 87

Ẩm thực: Ẩm thực việt

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Giờ mở cửa: 08:30-12:30,15:30-20:00

Việt Nam, Cần Thơ, Nguyen Van Cu, 414

Ẩm thực: Ẩm thực việt

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Giờ mở cửa: 24/7

Việt Nam, Cần Thơ, Thới Bình, village

Việt Nam, Cần Thơ

Ẩm thực: Ẩm thực việt

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Việt Nam, Cần Thơ, An Nghiệp, village