Nhà hàng thức ăn nhanh Fast Food - Byrekë tại Albania, Northern Albania, Shkodër, Bulevardi Zogu I, 36

Albania, Northern Albania, Shkodër, Bulevardi Zogu I, 36, GPS: 42.0621,19.5058

Ẩm thực: Bánh pizza; Ẩm thực ý; Ẩm thực khu vực

Wi-Fi: yes

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: thức ăn nhanh Fast Food - Byrekë tại địa chỉ: Albania, Northern Albania, Shkodër, Bulevardi Zogu I, 36 / 319494 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến thức ăn nhanh Fast Food - Byrekë hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thực phẩm ví dụ như các thư mục địa điểm này: quán bar, nhà hàng, cà phê or quán rượu\

Địa điểm lân cận

Albania, Northern Albania, Shkodër

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Albania, Northern Albania, Shkodër

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Albania, Northern Albania, Shkodër

Ẩm thực: Bánh pizza; Bánh sandwich; Bánh hamburger

Albania, Northern Albania, Shkodër, Bulevardi Zogu I, 45

Điện thoại: 00355683277170

Albania, Northern Albania, Shkodër

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Albania, Northern Albania, Shkodër

Hỗ trợ xe lăn: Limited