Nhà hàng thức ăn nhanh Fast Food - STOP GO tại Albania, Northern Albania, Shkodër

Albania, Northern Albania, Shkodër, GPS: 42.0709,19.5187

Wi-Fi: yes

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: thức ăn nhanh Fast Food - STOP GO tại địa chỉ: Albania, Northern Albania, Shkodër / 312099 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến thức ăn nhanh Fast Food - STOP GO hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thực phẩm ví dụ như các thư mục địa điểm này: quán bar, cà phê, quán rượu or nhà hàng\

Objects nearby

Albania, Dobraç, village

Ẩm thực: Bánh pizza

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Albania, Northern Albania, Shkodër, Rruga Kardinal Mikel Koliqi, 89

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Albania, Northern Albania, Shkodër, Rruga Jeronim De Rada, 11

Albania, Northern Albania, Shkodër

Ẩm thực: Bánh pizza; Bánh hamburger

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Albania, Northern Albania, Shkodër, Rruga Jeronim De Rada, 15

Ẩm thực: Bánh pizza

Albania, Northern Albania, Shkodër