Nhà hàng thức ăn nhanh Fast Food tại Albania, Northern Albania, Shkodër, Bulevardi Skenderbeu, 21

Albania, Northern Albania, Shkodër, Bulevardi Skenderbeu, 21, GPS: 42.0652,19.5163

Ẩm thực: Ẩm thực khu vực

Wi-Fi: yes

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: thức ăn nhanh Fast Food tại địa chỉ: Albania, Northern Albania, Shkodër, Bulevardi Skenderbeu, 21 / 319494 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến thức ăn nhanh Fast Food hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thực phẩm ví dụ như các thư mục địa điểm này: quán bar, nhà hàng, cà phê or quán rượu\

Địa điểm lân cận

Albania, Bulevardi Skënderbeu, 11

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Albania, Northern Albania, Shkodër

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Albania, Northern Albania, Shkodër, Bulevardi Skenderbeu, 11

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Albania, Northern Albania, Shkodër

Ẩm thực: Bánh pizza

Albania, Northern Albania, Shkodër

Ẩm thực: Ẩm thực khu vực

Albania, Northern Albania, Shkodër

Hỗ trợ xe lăn: Yes