Nhà hàng thức ăn nhanh Fast Food "Genti" tại Albania, Northern Albania, Shkodër, Rruga Studenti, 2

Albania, Northern Albania, Shkodër, Rruga Studenti, 2, GPS: 42.0671,19.5108

Ẩm thực: Bánh hamburger; Bánh pizza; Ẩm thực chay

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: thức ăn nhanh Fast Food "Genti" tại địa chỉ: Albania, Northern Albania, Shkodër, Rruga Studenti, 2 / 319494 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến thức ăn nhanh Fast Food "Genti" hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thực phẩm ví dụ như các thư mục địa điểm này: quán bar, cà phê, quán rượu or nhà hàng\

Địa điểm lân cận

Albania, Northern Albania, Shkodër, Rruga Studenti, 2

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Albania, Northern Albania, Shkodër

Ẩm thực: Bánh hamburger

Albania, Northern Albania, Shkodër

Ẩm thực: Ẩm thực quốc tế

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Giờ mở cửa: Mo-Su 06:00-22:00

Albania, Northern Albania, Shkodër

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Albania, Dobraç, village

Ẩm thực: Bánh hamburger

Albania, Northern Albania, Shkodër

Ẩm thực: Ẩm thực khu vực

Hỗ trợ xe lăn: Limited