Nhà hàng thức ăn nhanh Fast Food "Shkreli" tại Albania, Northern Albania, Shkodër

Albania, Northern Albania, Shkodër, GPS: 42.066,19.5107

Ẩm thực: Ẩm thực khu vực

Wi-Fi: yes

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: thức ăn nhanh Fast Food "Shkreli" tại địa chỉ: Albania, Northern Albania, Shkodër / 319494 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến thức ăn nhanh Fast Food "Shkreli" hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thực phẩm ví dụ như các thư mục địa điểm này: quán bar, cà phê, quán rượu or nhà hàng\

Địa điểm lân cận

Albania, Northern Albania, Shkodër, Rruga Studenti, 2

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Albania, Northern Albania, Shkodër

Ẩm thực: Bánh hamburger

Albania, Northern Albania, Shkodër

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Albania, Northern Albania, Shkodër

Ẩm thực: Ẩm thực quốc tế

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Giờ mở cửa: Mo-Su 06:00-22:00

Albania, Dobraç, village

Ẩm thực: Bánh hamburger

Albania, Northern Albania, Shkodër, Rruga Studenti, 2

Ẩm thực: Bánh pizza; Ẩm thực chay; Bánh hamburger

Hỗ trợ xe lăn: Limited