Nhà hàng thức ăn nhanh Lio tại Albania, Central Albania, Elbasan

Albania, Central Albania, Elbasan, GPS: 41.1162,20.0898

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: thức ăn nhanh Lio tại địa chỉ: Albania, Central Albania, Elbasan / 312099 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến thức ăn nhanh Lio hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thực phẩm ví dụ như các thư mục địa điểm này: quán bar, cà phê, quán rượu or nhà hàng\

Objects nearby

Albania, Central Albania, Elbasan

Điện thoại: 003550699291019

Giờ mở cửa: Mo-Sa 12:30:23:30

Albania, Central Albania, Elbasan

Điện thoại: 003550693931019

Giờ mở cửa: Mo-Su 09:00:23:00

Albania, Central Albania, Elbasan

Điện thoại: 003550693931019

Giờ mở cửa: Mo-Su 09:00:23:00

Albania, Central Albania, Elbasan

Điện thoại: 003550697727666

Giờ mở cửa: Mo-Su 07:00:00:00

Albania, Central Albania, Elbasan

Điện thoại: 003550699670999

Giờ mở cửa: Mo-Su 07:00:00:01

Albania, Central Albania, Elbasan

Điện thoại: 033550696186363

Giờ mở cửa: Mo-Su 06:00:23:00