McDonald's (맥도날드)

Fast Food Restaurant
3.4
Dựa trên 3 đánh giá

Đánh giá

JA
JAE1JL
35 month ago
친절서비스도 보강되어야하고 전반적인 업무효율성 강화도 필요해보임.
여우
여우 이
94 month ago
깨끗하고 친절하고 맛있는~
in
inmuk l
115 month ago
물티슈 없슈 ㅡㅡ;