Nhà hàng thức ăn nhanh Pizza Domino tại Albania, Northern Albania, Shkodër, Rruga Jeronim De Rada, 15

Albania, Northern Albania, Shkodër, Rruga Jeronim De Rada, 15, GPS: 42.0699,19.5167

Ẩm thực: Bánh pizza

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: thức ăn nhanh Pizza Domino tại địa chỉ: Albania, Northern Albania, Shkodër, Rruga Jeronim De Rada, 15 / 319494 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến thức ăn nhanh Pizza Domino hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thực phẩm ví dụ như các thư mục địa điểm này: quán bar, cà phê, quán rượu or nhà hàng\

Địa điểm lân cận

Albania, Northern Albania, Shkodër, Rruga Jeronim De Rada, 11

Albania, Northern Albania, Shkodër

Hỗ trợ xe lăn: No

Albania, Dobraç, village

Ẩm thực: Bánh pizza

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Albania, Northern Albania, Shkodër, Rruga Kol Idromeno, 5

Ẩm thực: Bánh pizza

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Albania, Northern Albania, Shkodër

Ẩm thực: Bánh hamburger; Bánh pizza

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Albania, Northern Albania, Shkodër, Rruga Kardinal Mikel Koliqi, 89

Hỗ trợ xe lăn: Limited