Nhà hàng thức ăn nhanh Pizza Pizza tại Algérie, Biskra

Algérie, Biskra, GPS: 34.8516,5.7236

Ẩm thực: Bánh pizza

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: thức ăn nhanh Pizza Pizza tại địa chỉ: Algérie, Biskra / 319494 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến thức ăn nhanh Pizza Pizza hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thực phẩm ví dụ như các thư mục địa điểm này: quán bar, cà phê, quán rượu or nhà hàng\

Địa điểm lân cận

Algérie, Biskra

Algérie, Biskra

Algérie, Biskra

Điện thoại: 00213661519892

Giờ mở cửa: Mo-Su 09:00-23:00

Algérie, Biskra

Điện thoại: 00213661519892

Giờ mở cửa: Mo-Su 08:00-07:00

Algérie, Biskra

Giờ mở cửa: Sa-Th 10:00-20:00

Algérie, Biskra