Nhà hàng thức ăn nhanh Simple Fast Food tại Albania, Northern Albania, Shkodër, Bulevardi Zogu I, 45

Albania, Northern Albania, Shkodër, Bulevardi Zogu I, 45, GPS: 42.0622,19.5062

Điện thoại: 00355683277170

Wi-Fi: wlan

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: thức ăn nhanh Simple Fast Food tại địa chỉ: Albania, Northern Albania, Shkodër, Bulevardi Zogu I, 45 / 319494 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến thức ăn nhanh Simple Fast Food hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thực phẩm ví dụ như các thư mục địa điểm này: quán bar, nhà hàng, cà phê or quán rượu\

Địa điểm lân cận

Albania, Northern Albania, Shkodër

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Albania, Northern Albania, Shkodër

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Albania, Northern Albania, Shkodër

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Albania, Northern Albania, Shkodër

Ẩm thực: Bánh pizza; Bánh hamburger; Bánh sandwich

Albania, Northern Albania, Shkodër, Bulevardi Zogu I, 36

Ẩm thực: Bánh pizza; Ẩm thực ý; Ẩm thực khu vực

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Albania, Northern Albania, Shkodër

Hỗ trợ xe lăn: Yes