Nhà hàng thức ăn nhanh Canteen tại Tajikistan, Gorno-Badakhshan Autonomous Region, Murghab

Tajikistan, Gorno-Badakhshan Autonomous Region, Murghab, GPS: 38.175,73.9749

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: thức ăn nhanh Canteen tại địa chỉ: Tajikistan, Gorno-Badakhshan Autonomous Region, Murghab / 319494 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến thức ăn nhanh Canteen hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thực phẩm ví dụ như các thư mục địa điểm này: quán bar, nhà hàng, cà phê or quán rượu\

Địa điểm lân cận

Tajikistan, Gorno-Badakhshan Autonomous Region, Murghab