Nhà hàng thức ăn nhanh The First Pizza tại Albania, Southern Albania, Gjirokastër

Albania, Southern Albania, Gjirokastër, GPS: 40.0747,20.1402

Ẩm thực: Ẩm thực khu vực

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: thức ăn nhanh The First Pizza tại địa chỉ: Albania, Southern Albania, Gjirokastër / 319494 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến thức ăn nhanh The First Pizza hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thực phẩm ví dụ như các thư mục địa điểm này: quán bar, nhà hàng, cà phê or quán rượu\

Địa điểm lân cận

Albania, Southern Albania, Sofratikë, village

Albania, Southern Albania, Gjirokastër

Albania, Southern Albania, Përmet

Ẩm thực: Ẩm thực khu vực

Albania, Southern Albania, Sarandë

Albania, Southern Albania, Gjirokastër

Albania, Southern Albania, Sarandë