Quán bia Café Lennep tại Hà Lan, North Holland, Amsterdam, Jacob van Lennepkade, 334

Hà Lan, North Holland, Amsterdam, Jacob van Lennepkade, 334, GPS: 52.363,4.8622

Điện thoại: +31 20 2335 201

Website: http://www.cafelennep.nl/

Giờ mở cửa: Mo-Th 16:00-01:00; Fr 16:00-03:00; Sa 11:00-03:00; Su 11:00-01:00

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: quán rượu Café Lennep tại địa chỉ: Hà Lan, North Holland, Amsterdam, Jacob van Lennepkade, 334 / 150030 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến quán rượu Café Lennep hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thực phẩm ví dụ như các thư mục địa điểm này: quán bar, nhà hàng, cà phê or thức ăn nhanh\

Địa điểm lân cận

Hà Lan, North Holland, Amsterdam, Jan Pieter Heijestraat, 146

Điện thoại: +31 20 612 4076

Website: http://goldenbrownbar.nl/

Giờ mở cửa: Su-Th 11:00-01:00; Fr, Sa 11:00-03:00

Hà Lan, North Holland, Amsterdam, Jan Pieter Heijestraat, 119 D

Điện thoại: 020-7583313

Giờ mở cửa: Mo off; Tu-Th 13:00-01:00; Fr 13:00-02:00; Sa 12:00-02:00; Su 12:00-00:00

Hà Lan, North Holland, Amsterdam

Hà Lan, North Holland, Amsterdam, Qasapi, 109

Hà Lan, North Holland, Amsterdam, Borgerstraat, 228

Hà Lan, North Holland, Amsterdam, Jan Pieter Heijestraat, 133-135

Điện thoại: +31 20 618 1530

Website: http://cafequelle.nl