Quán bia Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất

32 đối tượng
bộ lọc

Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Sharjah

Điện thoại: 06 5550144

Ẩm thực: Ẩm thực đức

Giờ mở cửa: 24/7

Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Abu Dhabi

Website: http://www.ihg.com/

Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Dubai

Điện thoại: 800 6247

Website: http://www.mcgettigans.com/

Giờ mở cửa: 12:00-02:00

Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Abu Dhabi

Điện thoại: +971 800 101 101

Website: http://www.pjspubabudhabi.com/

Giờ mở cửa: Sa-We 12:00-02:00; Th-Fr 12:00-03:00

Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Dubai

Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Dubai

Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Dubai

Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Dubai

Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất

Website: https://www.zomato.com/

Ẩm thực: Ẩm thực quốc tế

Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Abu Dhabi

Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Abu Dhabi

Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất

Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Dubai

Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Abu Dhabi

Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Abu Dhabi

Điện thoại: +971 2 644 6666

Website: http://www.captainsarms-abudhabi.com/

Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất

Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Abu Dhabi, Al Ain

Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Dubai

Website: http://www.sofitel.com/

Nếu bạn là người hâm mộ bia, những cuộc hội thoại thư thái, cùng một bầu không khí dân chủ, bạn nên đến thăm một quán bia ở chuyến đi tiếp theo. Hoặc có lẽ bạn chưa bao giờ đến một quán bia nào ở chính thành phố của mình? Hãy tham khảo cơ sở dữ liệu của chúng tôi, có liệt kê địa chỉ của các quán bia tại tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và ở các phần còn lại của thế giới.\