Quán bia trong thành phố Leiden, Hà Lan

67 đối tượng
bộ lọc

Hà Lan, South Holland, Leiden, Hogewoerd, 19

Hà Lan, South Holland, Leiden

Hà Lan, South Holland, Leiden, Burgsteeg, 14

Website: http://www.deburchtleiden.nl/

Hà Lan, South Holland, Leiden

Website: http://www.odessa.nl

Hà Lan, South Holland, Leiden

Hà Lan, South Holland, Leiden

Website: http://www.deuylvanhoogland.nl

Hà Lan, South Holland, Leiden, Aalmarkt, 1

Website: http://stadsbrouwhuis.nl/

Hà Lan, South Holland, Leiden

Hà Lan, South Holland, Leiden, Wolsteeg, 4

Website: https://dranklokaaldeww.wordpress.com/

Hà Lan, South Holland, Leiden

Hà Lan, South Holland, Leiden, Hooigracht, 23

Website: http://www.leiden.cafe-olivier.be

Hà Lan, South Holland, Leiden

Website: http://www.detweespieghels.nl

Hà Lan, South Holland, Leiden

Website: http://www.cafedepelikaan.nl

Hà Lan, South Holland, Leiden

Hà Lan, South Holland, Leiden

Hà Lan, South Holland, Leiden, Hooigracht, 49

Website: http://www.dehooykist.nl

Nếu bạn là người hâm mộ bia, những cuộc hội thoại thư thái, cùng một bầu không khí dân chủ, bạn nên đến thăm một quán bia ở chuyến đi tiếp theo. Hoặc có lẽ bạn chưa bao giờ đến một quán bia nào ở chính thành phố của mình? Hãy tham khảo cơ sở dữ liệu của chúng tôi, có liệt kê địa chỉ của các quán bia tại tại Leiden (South Holland), Hà Lan và ở các phần còn lại của thế giới.\