Nhà hàng 11 to Eleven Pizza tại Sri Lanka, Northern Province, Jaffna

Sri Lanka, Northern Province, Jaffna, GPS: 9.6841,80.0253

Điện thoại: 0212216700

Ẩm thực: Ẩm thực ấn độ; Ẩm thực ý

Wi-Fi: wlan

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà hàng 11 to Eleven Pizza tại địa chỉ: Sri Lanka, Northern Province, Jaffna / 903899 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà hàng 11 to Eleven Pizza hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thực phẩm ví dụ như các thư mục địa điểm này: cà phê, quán bar, thức ăn nhanh or quán rượu\

Địa điểm lân cận

Sri Lanka, Northern Province, Nallur

Sri Lanka, Northern Province, Jaffna

Sri Lanka, Northern Province, Nallur, Temple Road, 359

Điện thoại: 2228294

Giờ mở cửa: Mo-Su 10:30-22:00

Sri Lanka, Northern Province, Nallur

Sri Lanka, Northern Province, Jaffna

Sri Lanka, Northern Province, Nallur

Ẩm thực: Ẩm thực chay