Nhà hàng 15 De Agosto Snack tại Sportlaan, 3

Sportlaan, 3, GPS: 12.152,-68.924

Điện thoại: +5999 888 6891

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà hàng 15 De Agosto Snack tại địa chỉ: Sportlaan, 3 / 903898 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà hàng 15 De Agosto Snack hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thực phẩm ví dụ như các thư mục địa điểm này: quán bar, cà phê, thức ăn nhanh or quán rượu\

Địa điểm lân cận

Điện thoại: 889 6891

Ẩm thực: Ẩm thực trung quốc

Ẩm thực: Ẩm thực trung quốc