Nhà hàng 1958 Restaurant tại Việt Nam, Quang Ninh Province, Giếng Đáy

Việt Nam, Quang Ninh Province, Giếng Đáy, GPS: 20.9214,106.9892

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà hàng 1958 Restaurant tại địa chỉ: Việt Nam, Quang Ninh Province, Giếng Đáy / 903898 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà hàng 1958 Restaurant hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thực phẩm ví dụ như các thư mục địa điểm này: quán bar, cà phê, thức ăn nhanh or quán rượu\

Địa điểm lân cận

Việt Nam, Quang Ninh Province, Giếng Đáy

Việt Nam, Quang Ninh Province, Bãi Cháy

Việt Nam, Quang Ninh Province, Bãi Cháy

Điện thoại: +84 97 343 41 14

Ẩm thực: Ẩm thực mỹ; Mỳ ống; Gà; Ẩm thực ý, bánh pizza

Giờ mở cửa: We-Mo 10:00-22:00

Việt Nam, Quang Ninh Province, Giếng Đáy

Việt Nam, Quang Ninh Province, Giếng Đáy

Việt Nam, Quang Ninh Province, Bãi Cháy

Ẩm thực: Ẩm thực ý; Ẩm thực ý, bánh pizza

Giờ mở cửa: Mo-Su 07:00-22:00