Nhà hàng 22 tại Ukraina, Ivano-Frankivsk (tỉnh), Pniv, village

Ukraina, Ivano-Frankivsk (tỉnh), Pniv, village, GPS: 48.6123,24.5193

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà hàng 22 tại địa chỉ: Ukraina, Ivano-Frankivsk (tỉnh), Pniv, village / 903898 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà hàng 22 hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thực phẩm ví dụ như các thư mục địa điểm này: quán bar, cà phê, thức ăn nhanh or quán rượu\

Địa điểm lân cận

Ukraina, Ivano-Frankivsk (tỉnh), Nadvirna, Kniagini Ol'gi vulitsia, 3а

Ukraina, Ivano-Frankivsk (tỉnh), Nadvirna, Grushevs'kogo vulitsia, 16а

Ukraina, Ivano-Frankivsk (tỉnh), Nadvirna, Grushevs'kogo vulitsia, 16

Ukraina, Ivano-Frankivsk (tỉnh), Myrne, village

Ukraina, Ivano-Frankivsk (tỉnh), Nadvirna

Ukraina, Ivano-Frankivsk (tỉnh), Pniv, village