Nhà hàng 3333 Somchay Noodles tại Lào, Vientiane Prefecture, Sihom, village

Lào, Vientiane Prefecture, Sihom, village, GPS: 17.9711,102.6026

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà hàng 3333 Somchay Noodles tại địa chỉ: Lào, Vientiane Prefecture, Sihom, village / 903904 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà hàng 3333 Somchay Noodles hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thực phẩm ví dụ như các thư mục địa điểm này: cà phê, quán bar, thức ăn nhanh or quán rượu\

Địa điểm lân cận

Lào, Vientiane Prefecture, Haysok, village

Ẩm thực: Ẩm thực lào

Lào, Vientiane Prefecture, Haysok, village

Ẩm thực: Ẩm thực trung quốc

Lào, Vientiane Prefecture, Haysok, village

Ẩm thực: Ẩm thực lào

Lào, Vientiane Prefecture, Haysok, village

Lào, Vientiane Prefecture, Haysok, village

Lào, Vientiane Prefecture, Haysok, village

Ẩm thực: Ẩm thực lào; Ẩm thực chay; Ẩm thực chay

Giờ mở cửa: Mo-Su 08:00-21:00