Nhà hàng 3G tại Việt Nam, Khánh Hòa, Nha Trang

Việt Nam, Khánh Hòa, Nha Trang, GPS: 12.2412,109.1948

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà hàng 3G tại địa chỉ: Việt Nam, Khánh Hòa, Nha Trang / 903904 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà hàng 3G hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thực phẩm ví dụ như các thư mục địa điểm này: quán bar, cà phê, thức ăn nhanh or quán rượu\

Địa điểm lân cận

Việt Nam, Khánh Hòa, Nha Trang, Hoang Hoa Tham, 19

Việt Nam, Khánh Hòa, Nha Trang, Hoang Hoa Tham, 19A

Điện thoại: 0987678806

Việt Nam, Khánh Hòa, Nha Trang

Việt Nam, Khánh Hòa, Nha Trang, Hoang Hoa Tham, 19

Giờ mở cửa: Mo-Su 08:00-22:00

Việt Nam, Khánh Hòa, Nha Trang, Le Thanh Ton, 46/9

Việt Nam, Khánh Hòa, Nha Trang