Nhà hàng 4611686022833841096 tại Lào, Luangprabang, Meuangnga, village

Lào, Luangprabang, Meuangnga, village, GPS: 19.8898,102.1484

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà hàng 4611686022833841096 tại địa chỉ: Lào, Luangprabang, Meuangnga, village / 903904 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà hàng 4611686022833841096 hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thực phẩm ví dụ như các thư mục địa điểm này: cà phê, quán bar, thức ăn nhanh or quán rượu\

Địa điểm lân cận

Lào, Luangprabang, Luổng Phạ Bang

Lào, Luangprabang, Luổng Phạ Bang

Lào, Luangprabang, Luổng Phạ Bang

Ẩm thực: Ẩm thực ý, bánh pizza

Lào, Luangprabang, Luổng Phạ Bang

Ẩm thực: Ẩm thực chay; Ẩm thực chay; Ẩm thực mỹ; Bánh hamburger

Giờ mở cửa: Fr-Tu 18:00-21:00

Lào, Luangprabang, Phanlouang, village

Điện thoại: +856 304469364

Lào, Luangprabang, Phanlouang, village