Nhà hàng 4611686023760203925 tại Việt Nam, Ho Chi Minh City, Thành phố Hồ Chí Minh, Le Lai, 92B

Việt Nam, Ho Chi Minh City, Thành phố Hồ Chí Minh, Le Lai, 92B, GPS: 10.77,106.6937

Điện thoại: 0968107788

Website: http://www.veggiesaigon.com

Wi-Fi: wlan

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà hàng 4611686023760203925 tại địa chỉ: Việt Nam, Ho Chi Minh City, Thành phố Hồ Chí Minh, Le Lai, 92B / 903899 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà hàng 4611686023760203925 hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thực phẩm ví dụ như các thư mục địa điểm này: quán bar, cà phê, thức ăn nhanh or quán rượu\

Địa điểm lân cận

Việt Nam, Ho Chi Minh City, Thành phố Hồ Chí Minh

Ẩm thực: Ẩm thực chay; Ẩm thực mexico; Ẩm thực ý; Ẩm thực việt

Việt Nam, Ho Chi Minh City, Thành phố Hồ Chí Minh

Ẩm thực: Ẩm thực việt; Ẩm thực ý; Ẩm thực mexico

Việt Nam, Ho Chi Minh City, Thành phố Hồ Chí Minh

Việt Nam, Ho Chi Minh City, Thành phố Hồ Chí Minh

Việt Nam, Ho Chi Minh City, Thành phố Hồ Chí Minh

Ẩm thực: Ẩm thực chay; Ẩm thực việt; Ẩm thực chay

Việt Nam, Ho Chi Minh City, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0968107788

Website: http://www.veggiesaigon.com

Ẩm thực: Ẩm thực việt; Ẩm thực chay

Giờ mở cửa: Mo-Su 08:00-22:00